Sauna ogrodowa – czy wymagane jest pozwolenie?

Sauna ogrodowa to świetne rozwiązanie dla wszystkich miłośników tej formy spędzania wolnego czasu, którzy posiadają nieco wolnej przestrzeni przy swoim domu jednorodzinnym lub w ogródku działkowym. Ci, którzy uwielbiają sauny uważają, że jest to doskonały sposób na zrelaksowanie się w domowym zaciszu. Stojąc jednak przed decyzją o zbudowaniu sauny ogrodowej, pojawiają się pytania, jak to wygląda od strony formalnej. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym wpisie.

Czy budowa sauny wymaga zdobycia pozwolenia na budowę?

Zacznijmy od tego, że dostępne są różne rodzaje saun na wymiar, które można podzielić na dwie podstawowe grupy. W pierwszej z nich znajdują się wszystkie gotowe budynki, które przyjeżdżają jako całość na naszą działkę. Są one w przeróżnych kształtach – od standardowego domku po beczkę. Druga grupa to natomiast sauny ogrodowe, które wyspecjalizowane firmy budują na wymiar, według naszego projektu. W obu tych przypadkach obowiązują jednak dokładnie takie same przepisy, jeżeli chodzi o prawo budowlane. Istotny jest bowiem nie kształt czy sposób montażu obiektu, a jego metraż oraz kilka innych podstawowych parametrów. Jeżeli powierzchnia sauny będzie większa niż 35 m² (należ jednak pamiętać, że na działce budowlanej może być zlokalizowany jeden taki budynek na każde 500m2 działki) lub rozpiętość konstrukcyjna będzie większa niż 4.8 m lub odległość ściany sauny od granicy działki będzie mniejsza niż 4m to konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów poniżej tych wartości wymagane jest jedynie zgłoszenie tego faktu (oczywiście wraz z przewidzianymi w prawie budowlanych załącznikami tj. oświadczeniem o prawie do dysponowania na cele budowlane oraz tzw. szkicami zgłoszeniowymi) do odpowiedniego urzędu, przeważnie do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Czy budowa sauny ogrodowej musi spełniać jeszcze jakieś warunki?

Sauna ogrodowa zaliczana jest do budynków gospodarczych i podlega przepisom prawa budowlanego. Podczas jej budowy należy więc brać pod uwagę nie tylko kwestię zgłoszenia do odpowiedniego organu, ale także zachowanie zapisów znajdujących się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Po za zapisami zawartymi w MPZP, zgłaszany obiekt musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu dotyczący warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określona jest tam wiele parametrów, które muszą spełniać realizowane budynki.

Podstawowym parametrem którego spełnieni pozwoli wybudować saunę na podstawie zgłoszenia jest odległość ściany sauny od granicy działki. Jeżeli zaplanujemy saunę w odległości 4m od granicy działki możemy być pewni, że wystarczy procedura zgłoszenia. Oczywiście saunę (będącą w rozumieniu prawa budowlanego budynkiem gospodarczym) możemy na działce w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej wybudować (przy spełnieniu odrębnych warunków) ścianą bez okien nawet w ostrej granicy działki. Ale taka lokalizacja będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. To z kolei oznacza dłuższy czas oczekiwania i większy nakład finansowy, gdyż w przypadku pozwolenia na budowę wymagane jest złożenie pełnej dokumentacji  technicznej wymaganej przez Prawo Budowlane tj. Projekt zagospodarowania działki, który musi być opracowany na mapie do celów projektowych,  projekt architektoniczno-budowlany w skład którego wchodzą m.in geotechniczne warunki posadowienia.

O czym jeszcze należy pamiętać przed budową sauny ogrodowej?

W podstawowym modelu, sauna ogrodowa wymaga dostępu do zasilania elektrycznego. Konieczne więc będzie doprowadzenie odpowiednich mediów. Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na piec elektryczny czy też taki bardziej tradycyjny, opalany drewnem. Prąd konieczny jest do obsługi sterowników i urządzeń znajdujących się wewnątrz sauny. Bardziej rozbudowane modele posiadają w środku także natrysk czy toaletę. Wtedy konieczne będzie podłączenie w tym miejscu także bieżącej wody i kanalizacji.