Jak często wymieniać wodę w jacuzzi?

By korzystanie z jacuzzi było komfortowe i bezpieczne należy przestrzegać kilku najważniejszych zasad. Należy do nich regularna wymiana wody, której częstotliwość zależy od rozmiaru wanny oraz ilości jej stałych użytkowników. Ponieważ w jacuzzi panują warunki sprzyjające rozwijaniu się niektórych grup drobnoustrojów, troska o jego stan jest nie tylko ważna, ale również konieczna.

Zalecana częstotliwość wymiany wody w jacuzzi

Z tym zagadnieniem stykają się wszyscy użytkownicy i posiadacze jacuzzi. Zaleca się, by wymianę wody przeprowadzać co 2-4 tygodnie w przypadku jednej osoby, lub co 1-2 tygodnie w przypadku gdy z jacuzzi korzysta grupa osób. Oczywiście są to przedziały podane dla urządzeń użytkowanych regularnie, a nawet codziennie. Jeśli korzystasz z jacuzzi rzadziej, wówczas możesz przeprowadzać wymianę nawet raz na 1-3 miesiące.

Na częstotliwość wymiany duży wpływ ma jakość wody, która wypełnia jacuzzi oraz stosowne w celu poprawy jej jakości środki chemiczne. Obecnie odchodzi się od stosowania chloru – będącego intensywnym chemikalium – na korzyść łagodniejszych środków, na przykład na bazie aktywnego tlenu. Należy stosować je zgodnie z zalecaną przez producenta częstotliwością. W przypadku szokowych form dezynfekcji wody, najczęściej stosujemy je raz na tydzień.

Zanieczyszczenia obecne w jacuzzi

Wymiana wody w jacuzzi jest konieczna, aby utrzymać czystość i bezpieczeństwo urządzenia przez cały czas użytkowania. Woda może zostać zanieczyszczona z różnych powodów, takich jak dostający się do niej rogowaciejący naskórek, wydzieliny organiczne, włosy, kosmetyki, pot i liczne drobnoustroje. Regularna wymiana wody pozwala na usunięcie tych zanieczyszczeń i utrzymanie odpowiedniego poziomu pH.

Jeśli masz wątpliwości co do aktualnego stanu i jakości wody, wówczas możesz skorzystać z testerów pH do basenów. Większość oferowanych środków i mierników nadaje się także do diagnozowania wody wypełniającej jacuzzi. Utrzymywanie wody na odpowiednim poziomie kwasowo-zasadowym jest ważne dla komfortu wszystkich użytkowników jacuzzi.

Zagrożenie kąpieli w brudnym jacuzzi

Korzystanie z jacuzzi ogrodowego czy też jacuzzi domowego, wypełnionego zabrudzoną wodą może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Woda, która nie jest regularnie wymieniana i utrzymywana w odpowiednim stanie, może stać się źródłem rozwoju bakterii i grzybów, które mogą powodować infekcje skóry, oczu lub układu oddechowego. Bakterie te mogą również przedostawać się do otwartych ran i prowadzić do powstania zakażenia.

Niedostatecznie oczyszczona woda może również wywoływać reakcje alergiczne, takie jak swędzenie i pieczenie skóry, a także błon śluzowych w nosie i dookoła oczu. Ponadto jacuzzi wypełnione brudną wodą będzie miało szkodliwy wpływ na jakość włosów, zapychając ich pory oraz wysuszając. Oczywiście, zanieczyszczona woda może też prowadzić do powstawania plam i osadów rdzy lub kamienia na powierzchni jacuzzi, a w rezultacie do powolnego spadku wydajności.